Yeni teknoloji ulaşım araçlarının gelişmesiyle artık işe, okula uçarak gidip gelmek gerçek oluyor. Ses hızına yakın giden yeni nesil ulaşım araçlarıyla tanışmak için çok fazla bir zaman da kalmadı diyebiliriz.

Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte, çevremizde ve kendimizde yaşanan değişikliklere çoğu zaman şahit olmuşuzdur. Telefonlar ve bilgisayarlarda yaşanan gelişmeler bile bunun en somut örneği aslında. Çünkü artık geliştirilen her teknolojik ürün ve sistem insanların ihtiyaçlarının ne kadar karşılanabileceği ve hayatlarımızı ne kadar kolaylaştırabileceği konusuna dayanıyor. Şimdilik en teknolojik ulaşım aracı olan sürücüsüz yol alabilen otonom otomobiller olsa da yakın gelecekte bu teknolojinin yerini çok daha farklı araçlar alacak. Ses hızından hızlı giden kapsül araçlar, şoförsüz yol alabilen otobüsler, kamyonlar ve uçan otomobiller artık yaşamımızda yer alacak. Uzay çağı Jetgiller dönemi artık çok yakın.